Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρατεί τις δαπάνες του για το 2010
05.05.09

Μαργαρίτης Σχοινάς "Εν μέσω οικονομικής κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το παράδειγμα"


ImageΜε σημαντική πλειοψηφία η Ολομέλεια του Σώματος ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο την κατάσταση προβλέψεων των δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010.

Εν μέσω διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης οι Ευρωβουλευτές αποφάσισαν την περαιτέρω μείωση  των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) κατά 6,5 εκατ. Ευρώ σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, συγκρατώντας τες κάτω από το όριο του 20% των διοικητικών εξόδων του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι παρά τις μεγάλες πιέσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή του νέου κανονισμού των Ευρωβουλευτών και των συνεργατών τους, το ΕΚ κατάφερε να συγκρατήσει τη συνολική αύξηση των δαπανών του κάτω από 4% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαργαρίτης Σχοινάς, ως γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) -της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΚ- δήλωσε:

"Οι προτεραιότητες του ΕΛΚ για τη διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού του ΕΚ για το 2010 είναι: Πρώτον, η ενίσχυση του νομοθετικού έργου για την οποία μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΕΚ θα απαιτηθούν νέοι πόροι για το 2010. Δεύτερον, η κατοχύρωση της πολυγλωσσίας και η ισότιμη πρόσβαση των Ευρωβουλευτών στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στη μητρική τους γλώσσα. Τρίτον, η βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας του ΕΚ στην κοινωνία και τους πολίτες μέσω της υλοποίησης δράσεων επικοινωνίας όπως το Τηλεοπτικό Κανάλι EuroparlTV, το Ενιαίο Κέντρο Επισκεπτών, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Μένουμε πιστοί στις προτεραιότητές μας ενώ παράλληλα δίνουμε το παράδειγμα στους πολίτες -εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης- συγκρατώντας τις δαπάνες στα απολύτως απαραίτητα".