Θέμα: Διαγωνισμοί EPSO
06.03.09

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Margaritis Schinas (PPE-DE) προς την Επιτροπή 

 Θέμα: Διαγωνισμοί EPSO
 
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) επιμένει να διοργανώνει διαγωνισμούς για την πρόσληψη οργανικών στελεχών σε διάφορες θεματικές εξειδικεύσεις, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι για αντικειμενικούς λόγους (π.χ έλλειψη κενών οργανικών θέσεων, απόλυτη προτεραιότητα σε προσλήψεις υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη, κ.λπ.) δεν υπάρχει στην πράξη η δυνατότητα πρόσληψης των επιτυχόντων στις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός EPSO/AD/77/06 που αφορά γλωσσομαθείς υπαλλήλους διοίκησης ελληνικής γλώσσας στον τομέα της μετάφρασης (AD5), ο οποίος ολοκληρώθηκε και στον κατάλογο του οποίου περιλαμβάνονται 43 επιτυχόντες, εκ των οποίων 8 επιλαχόντες. Οι επιτυχόντες που μετά από σκληρή προσπάθεια ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον εν λόγω διαγωνισμό με έκπληξη πληροφορούνται ότι σε κανένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν υπάρχουν για το ορατό μέλλον κενές θέσεις που έχουν τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού, γεγονός που έχει ως λογική συνέπεια την απογοήτευση τους και την αποξένωση τους από την ΕΕ.

1. Είναι εν γνώσει της Επιτροπής αυτή η κατάσταση;

2. Έως πότε η EPSO θα ακολουθεί τέτοιες τακτικές, αποσυνδέοντας τις πραγματικές ανάγκες πρόσληψης προσωπικού από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών;

3. Σκοπεύει η Επιτροπή να εξηγήσει στους ενδιαφερόμενους την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να αναλάβει τις σχετικές της ευθύνες