Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης.
03.12.08

Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE ). - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις δύο πλευρές αυτής της συζήτησης. Στη λογική του χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα πρέπει να κτίσουμε για το μέλλον και μια πρώτη αντίδραση στο σχέδιο για την έξοδο από την κρίση που παρουσίασε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου. Για το πρώτο από τα δύο αυτά στοιχεία δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή πήρε πια ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η εποχή της αυτορρύθμισης ή της μη ρύθμισης αποτελεί οριστικά παρελθόν. Εάν κάποιοι στην Επιτροπή ή ακόμα και σε αυτό το Κοινοβούλιο είχαν την εντύπωση ότι η πραγματική οικονομία θα χτιστεί πάνω σε μια λογική μη κανόνων, τα γεγονότα τούς ξεπέρασαν. Αργήσαμε αλλά το καταλάβαμε! Πιστεύω ότι ο Επίτροπος Almunia δεν φταίει γι’ αυτό. Άλλοι ενδεχομένως εξέθεσαν την Επιτροπή σε αυτή τη λογική αλλά τώρα φτάσαμε στο αμήν! Τώρα η νέα οικονομική τάξη πρέπει να χτιστεί πάνω σε μια λογική που έχει να κάνει με κανόνες, κανόνες, κανόνες.

Το δεύτερο στοιχείο του σχεδίου εξόδου από την κρίση το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα έχει πολλά θετικά στοιχεία, και πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Επιτροπή ότι κατόρθωσε (και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό) να συνδυάσει πολλά ετερόκλητα σημεία και να προσφέρει στις κυβερνήσεις ένα αλληλοσυνδεόμενο πλαίσιο δράσεων που έχουν μια κοινή λογική. Τώρα ακούω δεξιά κι αριστερά μερικούς να λένε «το θέλαμε αλλιώς», «ίσως είναι πολύ ακριβό», «εμάς δεν μας κάνει». Αυτοί οι ίδιοι εάν δεν είχε κάνει τίποτα η Επιτροπή θα λέγανε «η Επιτροπή δεν κάνει τίποτα», «περιμένουμε να μας δώσει ένα blueprint», άρα νομίζω το δεύτερο μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στον Επίτροπο είναι ότι η λογική αυτού του πακέτου είναι σωστή, εξυπηρετεί τις κυβερνήσεις και μπορεί να αποτελέσει το σανίδι πάνω στο οποίο θα πατήσει η πραγματική οικονομία για τις πρώτες μέρες μετά την κρίση. Ευχαριστώ πολύ.

Τελευταία ανανέωση ( 08.01.09 )