Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση)
18.11.08

Μαργαρίτης Σχοινάς, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων . − Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, θα ήθελα να σας μεταφέρω την άποψή μας· συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό την γενεσιουργό αιτία αυτής της πρότασης της Επιτροπής, η οποία είναι καλά δομημένη και, φυσικά, σκοπεύει να ελαχιστοποιήσει το διοικητικό βάρος.

Νομίζουμε ότι, στην πλευρά της μετάφρασης, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η απλοποίηση των διαδικασιών και η αναγνώριση μεταφράσεων που γίνονται από άλλους πιστοποιημένους μεταφραστές από οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος και συμμεριζόμαστε πλήρως αυτή την προσέγγιση.

Έρχομαι όμως στο θέμα της δημοσίευσης. H επιτροπή μας πιστεύει – όπως πολύ σωστά, νομίζω, πιστεύει και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων – ότι, πέρα από τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και οι πολίτες που έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να μαθαίνουν. Οι πολίτες, δυστυχώς, κύριε Επίτροπε, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα στα οποία η αρχική σας πρόταση υποχρεωτικά τους κατηύθυνε.

Ζούμε σε μια Ευρώπη πλουραλιστική, με διαφορετικά μοντέλα και με διαφορετικές αξίες. Εσείς, ως Επίτροπος από την Ιρλανδία, ξέρετε ότι μας κόστισε πολύ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη χώρα σας, η αντίληψη που είχαν πολλοί συμπατριώτες σας: ένα μοντέλο για όλη την Ευρώπη. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτό το μοντέλο να το εισάξουμε στην Ευρώπη, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι στη δική μου χώρα, στη δική μου περιοχή, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι περιορισμένη. Γιατί πρέπει λοιπόν να στερήσουμε από αυτούς τους πληθυσμούς, από αυτούς τους ευρωπαίους πολίτες, το δικαίωμα να μαθαίνουν για πράγματα που τους αφορούν μέσα από άλλους παραδοσιακούς τρόπους;

Εκτιμώ λοιπόν, κύριε Επίτροπε, και μαζί μου και η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να είναι υποχρεωτική – και σωστά πρέπει να είναι υποχρεωτική. Αλλά δεν πρέπει να είναι αποκλειστική. Πρέπει να επιτρέψουμε σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν θέλουμε να δούμε σε μια περιφέρεια της Ευρώπης κάποιος να μαθαίνει από το BlackBerry τι θα συμβεί στην περιοχή του γιατί πολλοί δεν έχουν BlackBerry εκεί που ζω εγώ.

Άρα εκτιμώ ότι, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής, – και πιστεύω ότι το ίδιο μήνυμα πρέπει να δώσουμε και στο Συμβούλιο –, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τη θέση που εκφράσαμε και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ομόφωνα και στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων με μεγάλη πλειοψηφία. Και σας το λέω ότι, αν έχετε ιδέες για να την αγνοήσετε, καλά θα ήταν να τις αναθεωρήσετε, διότι μόνο μέσα από γόνιμο δημοκρατικό διάλογο μπορούμε να βρούμε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις προς όφελος των πολλών, όχι των λίγων.
 

Τελευταία ανανέωση ( 24.11.08 )