Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS και GALILEO
22.04.08

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, να εκφράσω την ιδιαίτερή μου ικανοποίηση για το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Πρόκειται, βέβαια, για ένα παράδοξο, γιατί συνήθως, η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλείται να βρει τα χρήματα για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ, μάλλον, ήταν αντίστροφη η διαδικασία. Τα χρήματα τα είχαμε βρει ήδη, και ψάχναμε να βρούμε την αρχιτεκτονική του προγράμματος. Καθυστερήσαμε καμιά σαρανταριά μέρες τις συζητήσεις με το Συμβούλιο, αλλά, τελικά, το καταφέραμε.

Η οριστική έγκριση του Galileo, κατά τη γνώμη μου, καταδεικνύει τρία σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, σε μια στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη βάλλεται ως μη έχουσα φιλοδοξίες, ως βρισκόμενη σε κρίση, το γεγονός ότι είμαστε ικανοί να βρούμε πόρους για ένα τόσο φιλόδοξο -τεχνολογικά- σχέδιο, αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απαντήσει στους επικριτές της με προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο γεγονός το ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος Barrot, δηλαδή χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υπήρχε Galileo. Ήταν κρίσιμος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο για να βρούμε τους πόρους, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία του ιδιωτικού τομέα να δεσμεύσει πόρους σε αντίθεση με όσα είχε υποσχεθεί νωρίτερα.

Και, τέλος τρίτον, το γεγονός ότι έχουμε πλέον ένα πρόγραμμα με 100% κοινοτική χρηματοδότηση, το οποίο χρηματοδοτεί -δηλαδή- αποκλειστικά και μόνο ο ευρωπαίος φορολογούμενος πολίτης, δημιουργεί ιδιαίτερες υποχρεώσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για τους διαχειριστές του προγράμματος, ήτοι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ESA και την Εποπτική Αρχή Galileo.

Δεν θα αποποιηθούμε αυτής της ευθύνης. Μέχρι το 2013 θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά τη διαχείριση του προγράμματος, διότι και τα χρήματα είναι πολλά και οι ευθύνες, αντιστοίχως, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν γι' αυτό το πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τελευταία ανανέωση ( 18.11.08 )