Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
07.07.08

Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική του ανταγωνισμού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι απορίας άξιον λοιπόν γιατί δεν ασκεί η Επιτροπή αυτή την αποκλειστική αρμοδιότητά της, όταν η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί 50% από την αρχή του χρόνου .

Και μάλιστα γιατί δεν την ασκεί σε δύο επίπεδα: στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ένα καρτέλ πετρελαίου που ξεκάθαρα συμβάλλει στη διαμόρφωση τιμών που πλήττουν τα ασθενή στρώματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, και δεύτερον στο εσωτερικό, όπου υπάρχει ένα άλλο καρτέλ πετρελαίου που κρατά τις τιμές επίσης ψηλά, μιας και τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών παραμένουν διογκωμένα.

Κάνω λοιπόν έκκληση στην αρμόδια Επίτροπο Ανταγωνισμού να ασκήσει τις αρμοδιότητές της εκεί ακριβώς όπου περιμένει ο πολίτης να το κάνει: στην καθημερινότητά του.

Τελευταία ανανέωση ( 24.07.08 )