Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας
15.01.08

Κυρία Πρόεδρε, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά και ως βουλευτής που προέρχεται από μια περιοχή που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις:

Πρώτον, η κοινοτικοποίηση της Europol απαιτεί να έχουμε πια προστιθέμενη αξία (value for money) για τη δουλειά της. Θέλουμε αυτήν την κοινοτική Europol πιο παρούσα εκεί που τη χρειαζόμαστε, στα Βαλκάνια, ενάντια στις οργανωμένες μαφίες, όχι στα σαλόνια ούτε στα γραφεία.

Δεύτερον, στα πλαίσια αυτής κοινοτικής Europol, οι εθνικές αστυνομικές αρχές πρέπει σιγά-σιγά να ξεπεράσουν τη δυσπιστία προς αλλήλους. Πρέπει να μάθουν οι αστυνομικές αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται πέρα και πάνω από τα σύνορα και τις εθνικές προτεραιότητες. Η κοινοτικοποίηση της Europol ανοίγει το δρόμο γι’ αυτό.

Τρίτον και σημαντικότερο, αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη θεσμική διάσταση αυτού του φακέλου. Θέλω να δώσω την πλήρη συμπαράστασή μου στον εισηγητή κ. Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος διάλεξε την πρακτική και ρεαλιστική λύση. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε την όλη διαδικασία μέχρι το 2009 αναμένοντας την άψογη θεσμική λύση, ούτε μπορούμε να κάνουμε θεολογικές συζητήσεις όταν τα προβλήματα μας πιέζουν. Η ώρα για δράση είναι τώρα και πρέπει να δράσουμε επίσης τώρα. Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στην κατεύθυνση που χαράσσει ο εισηγητής και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι το πρώτο στάδιο για τη γέννηση μιας πραγματικής κοινοτικοποιημένης ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας που θα πολεμά τα προβλήματα.