Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
  Αρχική arrow Γνωμοδοτήσεις
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 

Επικοινωνία

Email:
Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
 

Βιβλίο

Φωτογραφίες & Βίντεο

Φωτογραφίες
Βίντεο

Στατιστικά

Επισκέπτες: 1115774

Who's Online

Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
Γνωμοδοτήσεις
Γνωμοδότηση σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών Εκτύπωση
07.10.08

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 2009
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
2008/0083(COD)
7.10.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών
(COM(2008)0194 – C6 0171/2008 – 2008/0083(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Μαργαρίτης Σχοινάς
 
PA_Legam
 

Τελευταία ανανέωση ( 29.10.08 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Γνωμοδότηση σχετικά με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης(EGNOS-GALILEO) Εκτύπωση
24.01.08

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)
(COM(2007)0535 – C6 0345/2007 – 2004/0156(COD))


Συντάκτης γνωμοδότησης: Μαργαρίτης Σχοινάς
 
PA_Legam
 

Τελευταία ανανέωση ( 29.10.08 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
 
Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής
 
  Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς  - Ευρωβουλευτής  
   
© 2024 Μαργαρίτης Σχοινάς - Ευρωβουλευτής
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της ελληνικής κοινότητας joomla